Stavební rádce

Územní souhlas

Územní souhlas   Institut územního souladu zavedl stavební zákon. Jeho cílem je zjednodušit realizaci staveb. Z jeho ustanovení o územním souhlasu však vůbec nezjistíte, jakým že to rozhodnutím územní souhlas vůbec je.   Ve stavebním zákoně není uvedeno, jakým způsobem dává...
>>

Stavební povolení

Stavební povolení   V situaci, kdy vám okolnosti nedovolí realizovat stavbu rodinného domu pouze stavebním ohlášením stavebnímu úřadu, budete muset zažádat stavební úřad o vydání stavebního povolení. Co to pro vás znamená?   Stavební zákon upravuje průběh stavebního řízení v...
>>

Oznámení o užívání stavby rodinného domu

Oznámení o užívání stavby rodinného domu V dnešní době lze stavbu rodinného domu užívat před tvz. kolaudací. Nový stavební zákon užití tohoto institutu omezil, když stavebníkům rodinných domů i dalších staveb (ne však těch, jež jsou uvedeny v § 122 odst. 1 SZ) umožnil užívání stavby v...
>>

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby Rodinný dům do 150 m2 zastavěné plochy s dvěma nadzemními podlažími, jedním podzemním podlažím do 3 m hloubky a podkrovím, dále dle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných poždavcích na využívání území a vyhlašky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. V tomto přípdě...
>>

Územní rozhodnutí, řízení a souhlas

Územní rozhodnutí, řízení a souhlas   Dle § 76 odst. 1 SZ lze umisťovat stavby, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území jen na základě územního rozhodnutí nebo souhlasu. Rozhodnutí o umístění stavby (§ 79 odst. 1 SZ) vymezuje pozemek určený k umístění...
>>

Přípojky

Přípojky Dům bez přípojek nenabízí dostatečný komfort. Chcete-li se mít lépe a hlavně vyhovět dnešním předpisům, musíte se připojit – k vodě, kanalizaci, elektřině, plynu... Vodovodní a kanalizační přípojky Jejich právní režim řídí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro...
>>

Výběr pozemku

Výběr pozemku 1. Velikost stavebního pozemku Stavební parcela by měla být svou velikostí úměrná velikosti budoucího rodiného domu a zároveň by neměla být menší než 700 m2. K základním faktorům, které ovlivní výběr parcely, patří: Výška domu, počet podlaží, vzdálenot od ulice, maximální...
>>

Spolupráce se stavební firmou

Spolupráce se stavební firmou Výstavba rodinného domu může proběhnout svépomocí nebo dodávkou stavební firmy. V případě výstavby rodinného domu svépomocí je zapotřebí zajistit osobu stavbyvedoucího, není-li sám stavebník odborně způsobilý pro tuto činnost. Osoba vykonávající stavbyvedoucího musí...
>>

Architekt vs. Katalog

Architekt vs. Katalog
Zda zvolit typový projekt z katalogu a nebo jít cestou návrhu od architekta je zásadní otázkou pro mnoho našich klientů.  Pojďme si tedy říct pro a proti ke každé možnosti. Projekt na míru od architekta Tuto variantu doporučujeme zvolit všem klientům, kteří mají: - Netradiční pozemek -...
>>

Dřevostavba vs. zděná stavba

Dřevostavba vs. zděná stavba
Většina klientů má již při první schůzce s našim architelte jasno, zda zvolit pro svůj rodinný dům zděnou stavbu a nebo dřevostabu. Velmi často je to věcí vkusu a sympatií k danému materiálu. Pokud však patříte mezi ty klienty, kteří zatím nejsou rozhodnuti a potřebují znát všechny pro a proti,...
>>

Nízkoenergetický dům vs. pasivní dům

Nízkoenergetický dům vs. pasivní dům
Nízkoenergetický dům Takový dům má roční spotřebu energie na vytápění 15-50 kWh/m² za rok. Tento údaj však mnoha lidem nic neřekne. Níže tedy uvádíme vysvětlení pro běžného člověka. Nízkoenergetický dům má od běžných domů výhodu mnohem nižších nákladů na vytápění. Toho se dosahuje především...
>>

 Jak si vybrat správný rodinný dům

 

Stavební pozemek

Nejdůležitější při výběru stavební parcely je její orientace ke světovým stranám, napojení na inženýrské sítě, regulace stavebního úřadu, sousedé. S touhle velice důležitou fází by jste se zcela jistě měli poradit s odborníkem. Toto poradenství je u nás zcela zdarma. Pro nás je to drobnost, ale pro Vás důležitý životní krok. 

Podmínky pro výstavbu

Jedná vždy o dosti nepříjemné komplikace při projektování. Jde především o regulativy vztahující se na konkrétní parcelu. O těchto regulativech se můžete kdykoliv informovat na příslušném stavebním úřadě. Mezi tyto regulace paří např.: tvar střechy, odstupové vzdálenosti od sousedů, odstupy od hranic pozemku, odstup od příjezdové komunikace, výška domu, funkční využití stavby, zastavěná plocha atd.

Pokud si nejste jistí, zda nebudete mít problémy s postavením Vašeho vysněného domu na dané parcele, rádi Vám zdarma pomůžeme. Stačí, když nám zašlete mail s číslem parcely a kde se parcela nachází a my vše zjistíme za Vás.


Finanční dostupnost

Posuďte předem Vaše finanční možnosti. Můžete také požádat o pomoc našeho finančního specialistu.  Rádi Vám bezplatně pomůžeme při vyřizování hypotéky nebo úvěru.

Velikost

Souvisí s finanční dostupností. Při výběru velikosti domu je třeba brát ohled na počet členů domácnosti, jejich věk a zohlednit potřeby rodiny v časovém výhledu.

Funkčnost
Z hlediska funkčnosti domu je nutno respektovat počet členů domácnosti, věkové kategorie, vzájemné vztahy, charakter zaměstnání a zdravotní stav. Bude-li vybíraný dům s podkrovím, dvougenerační nebo bezbariérový. Stanovte potřebný počet místností. 

Požadavky členů domácnosti
Pro výběr projektu je třeba posoudit individuální požadavky a potřeby členů domácnosti s ohledem na osobní záliby, způsob relaxace apod. S tím souvisí vybavení domu tj. dílna, sauna, fitness, terasa, zimní zahrada atd. 

Vnitřní uspořádání
Stanovte si vlastní požadavky na vnitřní uspořádání domu např. komora u kuchyně, pracovna v přízemí, vnitřní krb, garáž v domě, pokoj pro hosty, skladové prostory aj.

Vzhled domu
Celkový vzhled domu, jeho architektonické řešení a barevnost fasády volte v souladu s okolní zástavbou. Celkový výraz domu a jeho okolí vypovídá o osobnosti jeho majitele.

Změny v projektu
Pokud v rozhodnutí pro daný projekt klade překážku drobná změna v návrhu domu, je možno tuto změnu v projektu provést.. Doporučujeme osobní konzultaci.

Individuální projekt
Pokud si nelze z různých důvodu (svažitosti pozemku, atypické řešení, sloučení obytných a podnikatelských prostor apod.) vybrat z nabídky typových projektů vyhovující dům, vypracujeme Vám projekt individuální. K zadání projektu je nutná osobní konzultace.

 

 Filosofie služeb

 

Vždy budeme hájit Vaše zájmy,


Pokud máte nějaký vysněný ideál Vašeho nového bydlení, my Vám dokážeme, že umíme Váš ideál povýšit na dokonalost. Jsme zde, abychom navrhli alternativy a předložili argumenty pro každou variantu a pomohli Vám nalézt cestu ke konečnému řešení. To vyžaduje poznat Vás a Vaše životní potřeby a návyky, které máte nyní a také ty, které se mohou objevit v budoucnu. Jsme odhodláni věnovat těmto debatám čas.

Všechna řešení jsou s námi jednoduchá, jelikož Vám předkládáme pouze jednoduchá řešení.

Osobní přístup

 Víme, že každý klient je jedinečný. Snažíme se, aby svou jedinečnost klienti cítili při každé komunikaci s námi. Při kterémkoliv problému, nebo pouhém dotazu se na nás můžete obrátit a sjednat si s námi osobní schůzku. A to nejen v případě vypracování projektové dokumentace, ale i při následné realizaci. Naší největší snahou je se klientovi co nevíce přiblížit a vnímat jeho osobní pocity. Pouze v takovém případě může být dům navržen správně. 

Odpovědnost

Cítíme odpovědnost za výsledek své práce a spokojenost klienta. Chceme, aby všechny jeho investované finanční prostředky byly maximálně využity a zhodnoceny v architektonické a technické kvalitě stavby.

Ekonomie a Ekologie

Pro dům postavený v 21.století není přípustné mrhaní energií jako tomu bylo v minulosti. Proto se snažíme veškeré novostavby navrhovat v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu.
 

Budoucnost

Sledujeme nejnovější trendy v oblastí designu, architektury, technologií, materiálů a vytápění. Veškeré tyto poznatky využíváme při návrhu domu. 

Navrhujeme domy, které se dnes někomu mohou zdát nevzhledné. Tyhle domy ovšem za pár let budou naprostým standardem a stanou se vyhledávanými. Pokud má mít Váš dům nějakou hodnotu i v průběhu příštích desetiletí, musí být pro tyto hodnoty navržen již dnes.

Anketa

Svůj dům by jste rádi stavěli?

Dodavatelsky (stavební firma) (348) 49%

Svépomocí (358) 51%

Celkový počet hlasů: 706

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Online eshop Webnode