Moderní domy

Master Design s.r.o.

Právě přijímáme pouze zakázky s minimálním objemem investic 6 mil. Kč na rodinné a občanské stavby a 1 mil. Kč na interiéry.

Ateliér Praha
Bolzanova 1615/1
tel.: 222 76 58 94
praha@master-design.cz

Ateliér Ostrava
28. října 1810/86
tel: 55 88 47 427
ostrava@master-design.cz

Ateliér Brno
Moravské náměstí 3
tel: 511 14 08 22
brno@master-design.cz

Ateliér Č. Budějovice
Radniční 133/1
tel: 381 30 00 31
cbudejovice@master-design.cz

Master Design s.r.o.

Právě přijímáme pouze zakázky s minimálním objemem investic 6 mil. Kč na rodinné a občanské stavby a 1 mil. Kč na interiéry.

Ateliér Praha
Bolzanova 1615/1
tel.: 222 76 58 94
praha@master-design.cz

Ateliér Ostrava
28. října 1810/86
tel: 55 88 47 427
ostrava@master-design.cz

Ateliér Brno
Moravské náměstí 3
tel: 511 14 08 22
brno@master-design.cz

Ateliér Č. Budějovice
Radniční 133/1
tel: 381 30 00 31
cbudejovice@master-design.cz

Stavební rádce

Kolik Stojí rodinný dům

Kolik Stojí rodinný dům

V tomto článku se dozvíte nejdůležitější informace a sice, jak velký dům si můžete dovolit a co ovlivňuje jeho cenu, dále na co si dát pozor a jak si lehce spočítat cenu domu.

Nízkoenergetický dům vs. pasivní dům

Nízkoenergetický dům vs. pasivní dům

Statut nízkoenergetického domu je dán nižší spotřebou energie na vytápění, než je tomu u domu běžného, což vede k nižším provozním nákladům. Tohoto statutu lze dosáhnout zpravidla použitím kvalitnějších materiálů a kvalitním provedením stavby.

Dřevostavba vs. zděná stavba

Dřevostavba vs. zděná stavba

Většina klientů váhajících mezi dřevostavbou a stavbou zděnou, má již při prvním setkání s naším architektem jasno, jaký typ materiálu zvolit pro návrh svého rodinného domu.

Architekt vs. Katalog

Architekt vs. Katalog

U výstavby rodinného domu se nabízí dvě základní možnosti. Stavět lze svépomocí nebo využít stavební firmu.

Spolupráce se stavební firmou

Spolupráce se stavební firmou

Výstavba rodinného domu může proběhnout svépomocí nebo dodávkou stavební firmy..

Výběr pozemku

Výběr pozemku

Vybraný pozemek by měl plnohodnotně uspokojovat vaše požadavky, ale také splňovat kritéria umístění domu...

Přípojky

Přípojky

V dnešní době je stále velké množství domů, které nejsou připojeny např. na veřejnou kanalizaci, či vodovod, apod. Trend komfortního, moderního a plnohodnotného bydlení však jednoznačně vede k připojení domu na technickou infrastrukturu obce, které je součástí vodovod, kanalizace, plyn a elektřina.

Územní rozhodnutí, řízení a souhlas

Územní rozhodnutí, řízení a souhlas

Umisťovat a měnit stavby, které mají vliv na využití území a změny v jeho využití, lze na základě územního rozhodnutí, popř. územního souhlasu, jenž se řídí § 76 odst. 1 SZ.

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby

Rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, jedním podzemním do hloubky max. 3m s podkrovím celkovou zastavěnou plochou do 150 m2, dále dle vyhlášky 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby. V těchto případech postačí ohlášení stavby, bez územního souhlasu či rozhodnutí.

Oznámení o užívání stavby rodinného domu

Oznámení o užívání stavby rodinného domu

V současnosti jsou menší omezení z hlediska užívání stavby před kolaudací než tomu bylo dříve a to díky novému stavebnímu zákonu, který toto umožňuje u rodinných domu a dalších staveb (mimo uvedených v § 122 odst. 1 SZ).

Stavební povolení

Stavební povolení

O stavební povolení je nutné žádat v případě, kdy vám okolnosti neumožňují stavět rodinný dům jen na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Co z toho pro vás vyplývá a na co nezapomenout?

Územní souhlas

Územní souhlas

Územní souhlas je v podstatě jednodušší variantou územního rozhodnutí, ke kterému se přistupuje v některých případech umisťování stavby.


Master Design s.r.o.

Právě přijímáme pouze zakázky s minimálním objemem investic 6 mil. Kč na rodinné a občanské stavby a 1 mil. Kč na interiéry.

Ateliér Praha
Bolzanova 1615/1
tel.: 222 76 58 94
praha@master-design.cz

Ateliér Ostrava
28. října 1810/86
tel: 55 88 47 427
ostrava@master-design.cz

Ateliér Brno
Moravské náměstí 3
tel: 511 14 08 22
brno@master-design.cz

Ateliér Č. Budějovice
Radniční 133/1
tel: 381 30 00 31
cbudejovice@master-design.cz