CENOVÁ NABÍDKA NA INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT

Zdarma Vám vypracujeme cenovou nabídku na individuální projekt rodinného domu dle zadaných parametrů. Stačí pouze vyplnit tento formulář.

CENA INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU

Jak stanovujeme cenu?

Cena je stanovena na základě velikosti, složitosti a parametrů domu. Pro určení celkové ceny za naše práce je také důležité, co všechno od nás budete potřebovat. Kromě studie stavby, projektu pro stavební povolení a projektu pro provedení stavby může jít o projekt interiérů, zahrady, vyřízení stavebního povolení, stavební dozor, atd.

Vzorová cena individuálního projektu

Ačkoliv se jedná o složité nacenění, pro které nelze uvést jednotný ceník, uvádíme zde alespoň příklad rozmezí ceny individuálního projektu pro rodinný dům se zastavěnou plochou do 150 m2 (obrys domu zobrazovaný v katastrální mapě).

Cena je uvedena pouze za projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

    Ceny jsou uvedeny bez DPH

dům bez

patra

dům s

patrem

projektová dokumentace

pro stavební povolení

65 000,-

až 

75 000,-

75 000,-

až 

85 000,-

 


CENA TYPOVÉHO PROJEKTU RODINNÉHO DOMU 

Cena je stanovována dle velikosti a složitosti typového domu. Ceny našich katalogových projektů pro stavební povolení se pohybují v tomto rozmezí.

Ceny jsou bez DPH domy bez patra domy s patrem

projektové dokumentace

v rozsahu pro (DSP)

35 000,-

45 000,-

45 00,-

55 000,-

průkaz energet. náročnosti budovy (PENB) 5 000,- 5000,-
osazení do terénu (včetně přípojek) 20 000,- 20 000,-

Veškeré změny a jejich ceny v dokumentaci jsou řešeny individuálně.

 

CENA VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Vyřízení stavebního povolení nebo ohlášky stavby je za

cenu 20 000,-

Cena zahrnuje:

vyřízení veškerých povolení dotčených orgánů jako je například:

 • vyjádření správců sítí (plynu, vody, kanalizace, el., atd.)
 • vyjádření životního prostředí
 • vyjádření policie ČR
 • vyjádření lesů ČR
 • vyjádření povodí
 • koordinované stanovisko
 • plán kontrolních prohlídek
 • prohlášení stavbyvedoucího nebo stavebního dozoru
 • povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci
 • vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • vyjádření sousedů
 • vyplnění a podání samotné žádosti na příslušný stavební úřad.

Cena nezahrnuje:

 • správní a jiné poplatky (např. na stavebním úřadě, za přípojky atd.)
 • vypracování smluv například o věcných břemenech
 • osobní jednání s majiteli dotčených parcel (např. problémový soused, atd.)

 

Samotné stavby se dle stavebního zákona dělí na stavby do 150m2 zastavěné plochy kde stačí pouze ohlášení stavby a domy nad 150m2 zastavěné plochy kde je již nutné zdlouhavější stavební povolení a územní řízení.

 

CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO NEBO TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY

Cena za technický a autorský dozor u rodinných domů se určuje několika způsoby:

- na základě hodinové sazby

- měsíčním paušálem

- jednou cenou za výkon dozoru po celou dobu výstavby.

Zvolený způsob je na dohodě s technickým dozorem.

 

Veškeré ceny zde uvedené jsou pouze orientační a vyhrazujeme si právo je dle konkrétního požadavku změnit.

 

Naše firma má sjednané pojištěni odpovědnosti za škodu ve výši 2,5 mil. kč.

Anketa

Jaký tip projektu preferujete

Anketa

Kolik plánujete investovat do projektu typového domu

do 20 000 kč (215) 62%

do 30 000 kč (43) 12%

do 50 000 kč (43) 12%

do 60 000 kč (13) 4%

do 80 000 kč (32) 9%

Celkový počet hlasů: 346

Anketa

Kolik plánujete investovat do projektu individuálního domu

do 50 000 kč (155) 58%

do 80 000 kč (33) 12%

do 100 000 kč (21) 8%

do 150 000 kč (28) 10%

do 250 000 kč (32) 12%

Celkový počet hlasů: 269

Anketa

Podle jakých parametrů vybíráte architekta (projektanta)

Podle referencí (111) 61%

Podle ceny (48) 26%

Podle lokality (15) 8%

Podle sympatií (8) 4%

Celkový počet hlasů: 182

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvoření webových stránek Webnode